การรับประกันสินค้า

 • ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์การรับประกันสินค้าเมื่อสั่งผ่านทางเว็บไซต์ caseculture.co เท่านั้น

 • สินค้าประเภทเคสมือถือ ลูกค้าสามารถเคลมประกันได้หากสินค้ามีตำหนิจากการผลิต เคสเหลือง วัสดุด้อยคุณภาพ หรือวัสดุมีความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานต่างๆ เช่น มีชิ้นส่วนแตกร้าว เสียหาย หรือชิ้นส่วนชำรุด ทำให้ไม่สามารถใช้งานสินค้าได้ตามปกติ โดยมีระยะเวลารับประกันสินค้า 2 ปี นับจากวันที่สั่งซื้อสินค้าตามที่ระยุไว้ในประวัตคำสั่งซื้อสินค้าในเว็บไซต์ โดยสามารถเคลมประกันได้ 1 ครั้ง ต่อสินค้า 1 ชิ้น โดยจะมีค่าดำเนินการเคลมสินค้าและค่าจัดส่งรวมครั้งละ 300 บาท

 • ทางร้านจะซ่อมแซมให้สินค้ากลับมาใช้งานได้ปกติโดยการเปลี่ยนชิ้นส่วนของวัสดุหรือเปลี่ยนอะไหล่เป็นบางส่วน หรือเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ให้ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมแซมโดยการเปลี่ยนอะไหล่ได้

 • สินค้าประเภทฟิล์มกระจกนิรภัยหน้าจอหรือฟิล์มกระจกเลนส์กล้อง มีการรับประกันการความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งผิดพลาดหรือการแตกร้าวระหว่างใช้งาน โดยสามารถเคลมเปลี่ยนชิ้นใหม่ได้ในกรณีต่อไปนี้
  • ในกรณีที่ลูกค้าติดตั้งฟิล์มกระจกผิดพลาดทำให้สินค้าชำรุดหรือเสียหาย สามารถเคลมเปลี่ยนสินค้าได้ 1 ครั้ง โดยต้องเคลมภายใน 30 วันหลังจากวันที่สั่งซื้อโดยจะมีค่าดำเนินการเคลมสินค้าและค่าจัดส่งรวมครั้งละ 200 บาท ต่อสินค้า 1 ชิ้น
  • ในกรณีฟิล์มกระจกหน้าจอหรือเลนส์กล้องแตกร้าวระหว่างการใช้งาน สามารถเคลมได้ 1 ครั้ง โดยต้องเคลมภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่สั่งซื้อสินค้า  โดยจะมีค่าดำเนินการเคลมสินค้าและค่าจัดส่งรวมครั้งละ 200 บาท ต่อสินค้า 1 ชิ้น
 • สินค้าทุกประเภทหากลูกค้าได้รับสินค้าที่มีตำหนิหรือคุณภาพสินค้าไม่ได้มาตรฐานตั้งแต่เปิดกล่องสินค้า กรุณาเคลมสินค้ากับทางร้านภายใน 7 วัน (นับจากวันที่ระบบเช็คสถานะของบริษัทขนส่งแจ้งว่ามีผู้รับสินค้าปลายทางแล้ว) ทางร้านจะเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ให้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม

  • การรับประกันสินค้าไม่ครอบคลุมสินค้าในสถานะดังต่อไปนี้ สินค้าที่มีการเสื่อมสภาพของวัสดุตามอายุการใช้งานปกติ เช่น รอยขีดข่วน รอยขนแมว สีหมึกลอก สินค้าเลอะคราบสกปรก หรือสินค้าที่ได้รับความเสียหายจากการใช้งานสินค้าที่ผิดวัตถุประสงค์

  • กรุณาแจ้งเหตุผลในความต้องการที่จะเคลมสินค้าแก่เจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลารับประกันสินค้าของแต่ละชิ้น นับตั้งแต่วันที่สั่งซื้อสินค้า
  •  เคสมือถือหรือฟิล์มชิ้นใหม่ได้ที่รับจากการเคลมสินค้าจะต้องเป็นสินค้าแบบเดิม ในกรณีที่สินค้าแบบเดิมหมดหรือไม่มีจำหน่ายแล้วลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นเคสหรือฟิล์มแบบอื่นๆได้

  • ลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าเพื่อทำเรื่องเคลมสินค้าได้ทาง LINE

  • กรุณาส่งหลักฐานประกอบการเคลมสินค้า โดยส่งคลิปวีดีโอหรือรูปภาพสินค้าส่วนที่มีตำหนิมาให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ พร้อมแจ้งหมายเลขคำสั่งซื้อ

  • ทางแบรนด์จะดำเนินการเคลมสินค้าชิ้นใหม่ หรือซ่อมแซมสินค้าให้กลับมาใช้งานได้ปกติ หลังจากตรวจสอบสินค้าที่มีตำหนิเรียบร้อยแล้ว

  • ทางแบรนด์ไม่มีนโยบายคืนเป็นเงินสดในกรณีเคลมสินค้า แต่จะคืนในรูปแบบเครดิตมูลค่าเท่ากับสินค้าที่เคลม เพื่อให้ลูกค้านำมาใช้สั่งซื้อสินค้าในครั้งต่อไป

  • สินค้าราคาปกติที่ใช้โค้ดส่วนลดในการลดราคาสามารถเคลมสินค้าได้

  • สินค้าในหมวด Clearance Sale ไม่สามารถเคลมหรือเปลี่ยนสินค้าได้