คำถามที่พบบ่อย

สินค้าประเภทเคสมือถือเป็นสินค้าที่ผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า โดยสินค้าจะถูกผลิตและจัดส่งภาย 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางร้านจะแจ้งหมายเลขติดตามพัสดุให้ทราบทางอีเมลเมื่อสินค้าพร้อมสำหรับการจัดส่ง

แนะนำให้ลูกค้าสั่งซิ้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์เพราะจะได้รับการรับประกันคุณภาพสินค้าและวัสดุ 2 ปี สำหรับสินค้าประเภทเคสมือถือและฟิล์มกระจกกันรอย หากลูกค้าไม่สะดวกสั่งซื้อทางเว็บไซต์ สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทาง LINE แต่จะไม่ได้รับสิทธิ์การรับประกันสินค้าใดๆ

ลูกค้าสามารถชำระเงินโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร ชำระโดยบัตรเครดิต ออนไลน์แบ้งกิ้ง E-Wallet และ พร้อมเพย์ โดยลูกค้าสามารถเลือกวิธีชำระเงินได้เมื่อสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ในขั้นตอนการชำระเงิน

สินค้าสามารถจัดส่งโดยแมสเซนเจอร์ได้เมื่อสินค้าพร้อมสำหรับการจัดส่ง กรุณาแจ้งหรือสอบถามเจ้าหน้าที่ทาง LINE สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การรับประกันสินค้า

 • ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์การรับประกันสินค้าเมื่อสั่งผ่านทางเว็บไซต์ caseculture.co เท่านั้น

 • สินค้าประเภทเคสมือถือ ลูกค้าสามารถเคลมประกันได้หากสินค้ามีตำหนิจากการผลิต เคสเหลือง วัสดุด้อยคุณภาพ หรือวัสดุมีความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานต่างๆ เช่น มีชิ้นส่วนแตกร้าว เสียหาย หรือชิ้นส่วนชำรุด ทำให้ไม่สามารถใช้งานสินค้าได้ตามปกติ โดยมีระยะเวลารับประกันสินค้า 2 ปี นับจากวันที่สั่งซื้อสินค้าตามที่ระยุไว้ในประวัตคำสั่งซื้อสินค้าในเว็บไซต์ โดยสามารถเคลมประกันได้ 1 ครั้ง ต่อสินค้า 1 ชิ้น โดยจะมีค่าดำเนินการเคลมสินค้าและค่าจัดส่งรวมครั้งละ 300 บาท

 • ทางร้านจะซ่อมแซมให้สินค้ากลับมาใช้งานได้ปกติโดยการเปลี่ยนชิ้นส่วนของวัสดุหรือเปลี่ยนอะไหล่เป็นบางส่วน หรือเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ให้ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมแซมโดยการเปลี่ยนอะไหล่ได้

 • สินค้าประเภทฟิล์มกระจกนิรภัยหน้าจอหรือฟิล์มกระจกเลนส์กล้อง มีการรับประกันการความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งผิดพลาดหรือการแตกร้าวระหว่างใช้งาน โดยสามารถเคลมเปลี่ยนชิ้นใหม่ได้ในกรณีต่อไปนี้

 • ในกรณีที่ลูกค้าติดตั้งฟิล์มกระจกผิดพลาดทำให้สินค้าชำรุดหรือเสียหาย สามารถเคลมเปลี่ยนสินค้าได้ 1 ครั้ง โดยต้องเคลมภายใน 30 วันหลังจากวันที่สั่งซื้อโดยจะมีค่าดำเนินการเคลมสินค้าและค่าจัดส่งรวมครั้งละ 200 บาท ต่อสินค้า 1 ชิ้น

 • ในกรณีฟิล์มกระจกหน้าจอหรือเลนส์กล้องแตกร้าวระหว่างการใช้งาน สามารถเคลมได้ 1 ครั้ง โดยต้องเคลมภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่สั่งซื้อสินค้า  โดยจะมีค่าดำเนินการเคลมสินค้าและค่าจัดส่งรวมครั้งละ 200 บาท ต่อสินค้า 1 ชิ้น

 • สินค้าทุกประเภทหากลูกค้าได้รับสินค้าที่มีตำหนิหรือคุณภาพสินค้าไม่ได้มาตรฐานตั้งแต่เปิดกล่องสินค้า กรุณาเคลมสินค้ากับทางร้านภายใน 7 วัน (นับจากวันที่ระบบเช็คสถานะของบริษัทขนส่งแจ้งว่ามีผู้รับสินค้าปลายทางแล้ว) ทางร้านจะเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ให้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม

 • การรับประกันสินค้าไม่ครอบคลุมสินค้าในสถานะดังต่อไปนี้ สินค้าที่มีการเสื่อมสภาพของวัสดุตามอายุการใช้งานปกติ เช่น รอยขีดข่วน รอยขนแมว สีหมึกลอก สินค้าเลอะคราบสกปรก หรือสินค้าที่ได้รับความเสียหายจากการใช้งานสินค้าที่ผิดวัตถุประสงค์

 • กรุณาแจ้งเหตุผลในความต้องการที่จะเคลมสินค้าแก่เจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลารับประกันสินค้าของแต่ละชิ้น นับตั้งแต่วันที่สั่งซื้อสินค้า

 • เคสมือถือหรือฟิล์มชิ้นใหม่ได้ที่รับจากการเคลมสินค้าจะต้องเป็นสินค้าแบบเดิม ในกรณีที่สินค้าแบบเดิมหมดหรือไม่มีจำหน่ายแล้วลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นเคสหรือฟิล์มแบบอื่นๆได้

 • ลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าเพื่อทำเรื่องเคลมสินค้าได้ทาง LINE

 • กรุณาส่งหลักฐานประกอบการเคลมสินค้า โดยส่งคลิปวีดีโอหรือรูปภาพสินค้าส่วนที่มีตำหนิมาให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ พร้อมแจ้งหมายเลขคำสั่งซื้อ

 • ทางแบรนด์จะดำเนินการเคลมสินค้าชิ้นใหม่ หรือซ่อมแซมสินค้าให้กลับมาใช้งานได้ปกติ หลังจากตรวจสอบสินค้าที่มีตำหนิเรียบร้อยแล้ว

 • ทางแบรนด์ไม่มีนโยบายคืนเป็นเงินสดในกรณีเคลมสินค้า แต่จะคืนในรูปแบบเครดิตมูลค่าเท่ากับสินค้าที่เคลม เพื่อให้ลูกค้านำมาใช้สั่งซื้อสินค้าในครั้งต่อไป

 • สินค้าราคาปกติที่ใช้โค้ดส่วนลดในการลดราคาสามารถเคลมสินค้าได้

 • สินค้าในหมวด Clearance Sale ไม่สามารถเคลมหรือเปลี่ยนสินค้าได้

 • ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์การรับประกันสินค้าเมื่อสั่งผ่านทางเว็บไซต์ caseculture.co เท่านั้น

 • สินค้าประเภทเคสมือถือ ลูกค้าสามารถเคลมประกันได้หากสินค้ามีตำหนิจากการผลิต เคสเหลือง วัสดุด้อยคุณภาพ หรือวัสดุมีความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานต่างๆ เช่น มีชิ้นส่วนแตกร้าว เสียหาย หรือชิ้นส่วนหลุด ทำให้ไม่สามารถใช้งานสินค้าได้ตามปกติ โดยมีระยะเวลารับประกันสินค้า 2 ปี นับจากวันที่ได้รับสินค้า สามารถเคลมประกันได้ 1 ครั้ง ต่อสินค้า 1 ชิ้น โดยจะมีค่าดำเนินการเคลมสินค้าครั้งละ 200 บาท

 • ทางร้านจะซ่อมแซมให้สินค้ากลับมาใช้งานได้ปกติ หรือเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ให้ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้

 • สินค้าประเภทฟิล์มกระจกกันรอยหน้าจอหรือเลนส์กล้อง มีรับประกันการแตกร้าว หรือความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งผิดพลาด สามารถเคลมเปลี่ยนชิ้นใหม่ได้ทันที โดยมีระยะเวลารับประกันสินค้า 2 ปี นับจากวันที่สั่งซื้อสินค้า สามารถเคลมเปลี่ยนสินค้าได้ 1 ครั้ง สำหรับการติดตั้งที่ผิดพลาดที่ทำให้สินค้าเสียหาย และ 1 ครั้งสำหรับการแตกร้าวระหว่างการใช้งาน โดยจะมีค่าดำเนินการเคลมสินค้าและค่าจัดส่งรวมครั้งละ 150 บาท ต่อสินค้า 1 ชิ้น

 • สินค้าทุกประเภทหากลูกค้าได้รับสินค้าที่มีตำหนิหรือคุณภาพสินค้าไม่ได้มาตรฐานตั้งแต่เปิดกล่องสินค้า กรุณาเคลมสินค้ากับทางร้านภายใน 7 วัน (นับจากวันที่ระบบเช็คสถานะของบริษัทขนส่งแจ้งว่ามีผู้รับสินค้าปลายทางแล้ว) ทางร้านจะเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ให้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม

 • การรับประกันสินค้าไม่ครอบคลุมสินค้าในสถานะดังต่อไปนี้ สินค้าที่มีการเสื่อมสภาพของวัสดุตามอายุการใช้งานปกติ เช่น รอยขีดข่วน รอยขนแมว สีหมึกลอก สินค้าเลอะคราบสกปรก หรือสินค้าที่ได้รับความเสียหายจากการใช้งานสินค้าที่ผิดวัตถุประสงค์

 • กรุณาแจ้งเหตุผลในความต้องการที่จะเคลมสินค้าแก่เจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลารับประกันสินค้าของแต่ละชิ้น นับตั้งแต่วันที่สั่งซื้อสินค้า

 • เคสมือถือหรือฟิล์มชิ้นใหม่ได้ที่รับจากการเคลมสินค้าจะต้องเป็นสินค้าแบบเดิม ในกรณีที่สินค้าแบบเดิมหมดหรือไม่มีจำหน่ายแล้วลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นเคสหรือฟิล์มแบบอื่นๆได้

 • ลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าเพื่อทำเรื่องเคลมสินค้าได้ทาง LINE

 • กรุณาส่งหลักฐานประกอบการเคลมสินค้า โดยส่งคลิปวีดีโอหรือรูปภาพสินค้าส่วนที่มีตำหนิมาให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ พร้อมแจ้งหมายเลขคำสั่งซื้อ

 • ทางแบรนด์จะดำเนินการเคลมสินค้าชิ้นใหม่ หรือซ่อมแซมสินค้าให้กลับมาใช้งานได้ปกติ หลังจากตรวจสอบสินค้าที่มีตำหนิเรียบร้อยแล้ว

 • ทางแบรนด์ไม่มีนโยบายคืนเป็นเงินสดในกรณีเคลมสินค้า แต่จะคืนในรูปแบบเครดิตมูลค่าเท่ากับสินค้าที่เคลม เพื่อให้ลูกค้านำมาใช้สั่งซื้อสินค้าในครั้งต่อไป

 • สินค้าราคาปกติที่ใช้โค้ดส่วนลดในการลดราคาสามารถเคลมสินค้าได้

 • สินค้าในหมวด Clearance Sale ไม่สามารถเคลมหรือเปลี่ยนสินค้าได้

• ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์การรับประกันสินค้าเมื่อสั่งผ่านทางเว็บไซต์ caseculture.co เท่านั้น

• สินค้าประเภทเคสมือถือหากสินค้ามีความเสียหายที่เกิดจากการตกกระแทก เช่น มีชิ้นส่วนแตก ร้าว หรือชิ้นส่วนหลุด ทำให้ไม่สามารถใช้งานสินค้าได้ตามปกติ สามารถเคลมเปลี่ยนชิ้นใหม่ได้ โดยมีระยะเวลารับประกันสินค้า 1 ปี นับจากวันที่สั่งซื้อสินค้า สามารถเคลมสินค้าได้ไม่เกิน 1 ครั้ง ต่อสินค้า 1 ชิ้น โดยจะมีค่าดำเนินการเคลมสินค้าและค่าจัดส่งรวมครั้งละ 90 บาท ต่อสินค้า 1 ชิ้น

• สินค้าประเภทฟิล์มกระจกกันรอยหน้าจอหรือเลนส์กล้อง มีรับประกันการแตก ร้าว หรือความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งผิดพลาด สามารถเคลมเปลี่ยนชิ้นใหม่ได้ทันที โดยมีระยะเวลารับประกันสินค้า 1 ปี นับจากวันที่สั่งซื้อสินค้า สามารถเคลมเปลี่ยนสินค้าได้ 2 ครั้ง ต่อสินค้า 1 ชิ้น โดยจะมีค่าดำเนินการเคลมสินค้าและค่าจัดส่งรวมครั้งละ 90 บาท ต่อสินค้า 1 ชิ้น

• สินค้าทุกประเภทหากลูกค้าได้รับสินค้าที่มีตำหนิหรือคุณภาพสินค้าไม่ได้มาตรฐานตั้งแต่เปิดกล่องสินค้า กรุณาเคลมสินค้ากับทางร้านภายใน 7 วัน โดยนับจากวันที่ระบบเช็คสถานะของบริษัทขนส่งแจ้งว่ามีผู้รับสินค้าปลายทางแล้ว ทางร้านจะเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม

• การรับประกันสินค้าไม่ครอบคลุมสินค้าในสถานะดังต่อไปนี้ สินค้าที่มีการเสื่อมสภาพของวัสดุตามอายุการใช้งานปกติ มีรอยขีดข่วน สีหมึกลอก หรือมีสีสันของวัสดุที่เปลี่ยนแปลงไป หรือสินค้าที่ได้รับความเสียหายจากการใช้งานสินค้าที่ผิดวัตถุประสงค์

• หากต้องการเคลมสินค้า กรุณาแจ้งเหตุผลในความต้องการที่จะเคลมสินค้าแก่เจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลารับประกันสินค้าของแต่ละชิ้น นับตั้งแต่วันที่สั่งซื้อสินค้า

• ลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าเพื่อทำเรื่องเคลมสินค้าได้ทาง LINE

• กรุณาส่งหลักฐานประกอบการเคลมสินค้า โดยส่งคลิปวีดีโอหรือรูปภาพสินค้าส่วนที่มีตำหนิมาให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ พร้อมแจ้งหมายเลขคำสั่งซื้อ

• ทางแบรนด์จะดำเนินการเคลมสินค้าชิ้นใหม่ หรือซ่อมแซมสินค้าให้กลับมาใช้งานได้ปกติ หลังจากตรวจสอบสินค้าที่มีตำหนิเรียบร้อยแล้ว

• ทางแบรนด์ไม่มีนโยบายคืนเป็นเงินสดในกรณีเคลมสินค้า แต่จะคืนในรูปแบบเครดิตมูลค่าเท่ากับสินค้าที่เคลม เพื่อให้ลูกค้านำมาใช้สั่งซื้อสินค้าในครั้งต่อไป

• สินค้าราคาปกติที่ใช้โค้ดส่วนลดในการลดราคาสามารถเคลมสินค้าได้

• สินค้าในหมวด Clearance Sale ไม่สามารถเคลมหรือเปลี่ยนสินค้าได้

Customer Care

• หากลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ https://caseculture.co ถือว่าลูกค้าตกลงยินยอมทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการในการสั่งซื้อสินค้า การรับประกันสินค้า และการคืนเงินที่ระบุไว้บนเว็บไซต์หน้านี้ทั้งหมด


• สินค้าทุกรายการจะถูกจัดส่งภายในระเวลาที่แจ้งไว้ในขั้นตอนการชำระเงิน หลังจากที่ลูกค้าได้สั่งซื้อและชำระเงินเป็นที่เรียบร้อย

• ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในการสูญหายของสินค้า กรณีมีผู้เซ็นต์รับสินค้าโดยที่ไม่ใช่ผู้สั่งซื้อสินค้า

• ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรติดต่อ ของผู้รับสินค้าจะต้องมีความถูกต้องและชัดเจน  หากไม่มีผู้รับสินค้าตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ และสินค้าถูกจัดส่งคืนกลับมาที่บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าลูกค้าปฏิเสธที่จะรับสินค้าดังกล่าวและลูกค้าไม่สามารถขอคืนเงินค่าสินค้าได้

• ในกรณีสินค้าถูกจัดส่งคืนกลับมาที่บริษัทฯ และลูกค้าต้องการให้จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าเป็นครั้งที่ 2 หรือครั้งถัดไป ลูกค้าจะต้องชำระค่าส่งสินค้า 50 บาท ก่อนการนำสินค้าส่งกลับให้ลูกค้าอีกครั้ง

• ข้อมูลของลูกค้าได้แก่ ชื่อ-นามสกุล อีเมล เบอร์โทร อาจถูกใช้ในการติดต่อเพื่อส่งข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและโปรโมชั่นของทางแบรนด์ไปยังลูกค้า ผ่านทางช่องทางอีเมล SMS และสื่อโฆษณาออนไลน์ แต่ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับและไม่ถูกเผยแพร่ให้กับบุคคลอื่นอย่างเด็ดขาด

• ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์เปิดให้บริการทางแชท และอีเมล ใน วันจันทร์ - วันศุกร์ (เวลา 10.00 - 18.00 น.) วันเสาร์ - วันอาทิตย์ (เวลา 10.00 - 18.00 น.)

• ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์เปิดให้บริการทางโทรศัพท์ ในวันจันทร์ - วันศุกร์ (เวลา 10.00 - 18.00 น.)

• ติดต่อเราได้ที่
LINE: @caseculture
FB: @caseculturebrand
IG: @caseculturebrand
อีเมล: sales@caseculture.co
โทรศัพท์: 0818873253

• ที่อยู่บริษัท
บริษัท เคส คัลเจอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
101 ซอยอุดมเกียรติ
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310

รหัสผู้เสียภาษี 0105556191483