Refund policy

 • สินค้าที่ถูกสั่งซื้อตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. 2565 เป็นต้นไปจะได้รับการยืดระยะเวลาการรับประกันเป็น 2 ปี และมีรายละเอียดดังนี้

 • ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์การรับประกันสินค้าเมื่อสั่งผ่านทางเว็บไซต์ caseculture.co เท่านั้น

 • สินค้าประเภทเคสมือถือ ลูกค้าสามารถเคลมประกันได้หากสินค้ามีตำหนิจากการผลิต เคสเหลือง วัสดุด้อยคุณภาพ หรือวัสดุมีความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานต่างๆ เช่น มีชิ้นส่วนแตกร้าว เสียหาย หรือชิ้นส่วนหลุด ทำให้ไม่สามารถใช้งานสินค้าได้ตามปกติ โดยมีระยะเวลารับประกันสินค้า 2 ปี นับจากวันที่ได้รับสินค้า สามารถเคลมประกันได้ 1 ครั้ง ต่อสินค้า 1 ชิ้น โดยจะมีค่าดำเนินการเคลมสินค้าครั้งละ 200 บาท

 • ทางร้านจะซ่อมแซมให้สินค้ากลับมาใช้งานได้ปกติ หรือเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ให้ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้

 • สินค้าประเภทฟิล์มกระจกกันรอยหน้าจอหรือเลนส์กล้อง มีรับประกันการแตกร้าว หรือความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งผิดพลาด สามารถเคลมเปลี่ยนชิ้นใหม่ได้ทันที โดยมีระยะเวลารับประกันสินค้า 2 ปี นับจากวันที่สั่งซื้อสินค้า สามารถเคลมเปลี่ยนสินค้าได้ 1 ครั้ง สำหรับการติดตั้งที่ผิดพลาดที่ทำให้สินค้าเสียหาย และ 1 ครั้งสำหรับการแตกร้าวระหว่างการใช้งาน โดยจะมีค่าดำเนินการเคลมสินค้าและค่าจัดส่งรวมครั้งละ 150 บาท ต่อสินค้า 1 ชิ้น

 • สินค้าทุกประเภทหากลูกค้าได้รับสินค้าที่มีตำหนิหรือคุณภาพสินค้าไม่ได้มาตรฐานตั้งแต่เปิดกล่องสินค้า กรุณาเคลมสินค้ากับทางร้านภายใน 7 วัน (นับจากวันที่ระบบเช็คสถานะของบริษัทขนส่งแจ้งว่ามีผู้รับสินค้าปลายทางแล้ว) ทางร้านจะเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ให้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม

 • การรับประกันสินค้าไม่ครอบคลุมสินค้าในสถานะดังต่อไปนี้ สินค้าที่มีการเสื่อมสภาพของวัสดุตามอายุการใช้งานปกติ เช่น รอยขีดข่วน รอยขนแมว สีหมึกลอก สินค้าเลอะคราบสกปรก หรือสินค้าที่ได้รับความเสียหายจากการใช้งานสินค้าที่ผิดวัตถุประสงค์

 • หากต้องการเคลมสินค้า กรุณาแจ้งเหตุผลในความต้องการที่จะเคลมสินค้าแก่เจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลารับประกันสินค้าของแต่ละชิ้น นับตั้งแต่วันที่สั่งซื้อสินค้า

 • ลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าเพื่อทำเรื่องเคลมสินค้าได้ทาง LINE : @caseculture

 • กรุณาส่งหลักฐานประกอบการเคลมสินค้า โดยส่งคลิปวีดีโอหรือรูปภาพสินค้าส่วนที่มีตำหนิมาให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ พร้อมแจ้งหมายเลขคำสั่งซื้อ

 • ทางแบรนด์จะดำเนินการเคลมสินค้าชิ้นใหม่ หรือซ่อมแซมสินค้าให้กลับมาใช้งานได้ปกติ หลังจากตรวจสอบสินค้าที่มีตำหนิเรียบร้อยแล้ว

 • ทางแบรนด์ไม่มีนโยบายคืนเป็นเงินสดในกรณีเคลมสินค้า แต่จะคืนในรูปแบบเครดิตมูลค่าเท่ากับสินค้าที่เคลม เพื่อให้ลูกค้านำมาใช้สั่งซื้อสินค้าในครั้งต่อไป

 • สินค้าราคาปกติที่ใช้โค้ดส่วนลดในการลดราคาสามารถเคลมสินค้าได้

 • สินค้าในหมวด Clearance Sale ไม่สามารถเคลมหรือเปลี่ยนสินค้าได้